De grundlæggende regler i aftaleloven

Nogle af de grundlæggende regler i aftaleloven, er som følger:

  • Tilbud og svar på tilbud er bindende for den der har givet eller accepteret tilbudet.
  • Hvis tilbudet har en frist, skal accepten af tilbudet være fremme inden fristens udløb. Ellers bliver accepten i stedet lavet om til et tilbud.
    Eksempel: Fristen for tilbudet var d. 13 Januar. Din accept kommer først frem d. 14 januar. Det vil sige at din accept faktisk er lavet om til et nyt tilbud, som den anden part nu kan vælge at acceptere, eller afvise.
  • Hvis et tilbud er afvist, vil tilbudet falde bort, selv om svarfristen ikke er udløbet.
    Eksempel: Fristen for tilbudet er d. 4 Marts. Du afviser tilbudet d. 20 februar. Selv om du ombestemmer dig d. 21 februar, vil tilbudet ikke længere være gældende. Din efterfølgende accept vil i stedet være lavet om til at være et nyt tilbud.
  • Tilbud som gives mundtligt, og uden specifikt at nævne en frist, skal accepteres straks for at være gældende.